Projekt “3D Dental Systems – LEAD GENERATION”

Projektu “3D DENTAL SYSTEMS – LEAD GENERATION” odobreno sodinanciranje s strani  Evropske Unije

Skozi izvedbo projekta 3D DENTAL SYSTEMS – LEAD GENERATION bomo izboljšali prepoznavnost našega podjetja in izdelkov na tujih trgih ter izdelke približali končnim kupcem.  Projekt je sofinanciran v okvirju javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 9.940,00 EUR. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.